στοιχεία έκδοσης

Στέφανος-Θεόδωρος Βασιλάκης
Έκδοση επιγραμμικών (online) βιβλίων
και περιοδικών κάθε είδους
Λοχαγού Δημ. Βασιλά 6
Κέρκυρα, 49100
ΑΦΜ: 139113953
ΔΟΥ Κέρκυρας
info@paradoxa.gr
τηλ. 6939893297

© 2014 - 2019, Ευγένιος Αρανίτσης